Երևանի մետրոպոլիտենի վերազինման գործընթացն ու նոր կայարանի կառուցման խնդիրները

Երևանի մետրոպոլիտենի վերազինման գործընթացն ու նոր կայարանի կառուցման խնդիրները

Ձեզ կեհաքրքրի...