«Արցախը Հայաստան է և վերջ» վետոյով չպետք է կռիվ տանք, եթե ուզում ենք նոր աղետների առաջ չկանգնել.

Nikol

Ձեզ կեհաքրքրի...