Կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամուտների վերականգման հնարավորությունը մեծ է, քանի որ ակտիվները վաճառված չեն․ Իզաբելա Ադիլխանյան

Toshak

Կենսաթոշակային ֆոնդերի եկամուտների վերականգման հնարավորությունը մեծ է, քանի որ ակտիվները վաճառված չեն․ Իզաբելա Ադիլխանյան

Ձեզ կեհաքրքրի...