Ոստիկանն ինձ ցավացրեց ու սպառնաց, ասեց` դու հլը կտենաս. պատասխանատվության եմ ենթարկելու 24 TV

Vai vai vai

24 TV

Ձեզ կեհաքրքրի...