Ուկրաինայի ժողովուրդը միացյալ պայքարում է ՌԴ ԶՈՒ դեմ. Չիբուխչյան ARTN

Chib

Ուկրաինայի ժողովուրդը միացյալ պայքարում է ՌԴ ԶՈՒ դեմ. Չիբուխչյան ARTN

Ձեզ կեհաքրքրի...