Սյունիքն ադրբեջանցիների և թուրքալեզու ազգերի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի. կփորձեն վերցնել այն

Zavtum

Սյունիքն ադրբեջանցիների և թուրքալեզու ազգերի համար ստրատեգիական նշանակություն ունի. կփորձեն վերցնել այն

Ձեզ կեհաքրքրի...